LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

divendres, 14 de març de 2014

Finals d'hivern a Ribes de Freser i... Pensament !

nom científic: Turdus merula
català: Merla femella
castellà: Mirlo hembra

nom científic: Vincapervinca (minor)
família: Asclepiadàcies
 català : Vinca petita
castellà: Vinca

nom científic: Turdus merula
català.  Merla mascle
castellà: Mirlo macho


Pensament 

Hi ha quelcom que la majoria de persones experimentem quant som en mig de la naturalesa y és la pau tan gran que si respira.
Els sentits se'ns obren a les vibracions més subtils de cada element, de cada so que sentim dins del bosc, de l'aire que ens acaricia i ens ompla els pulmons de vida. En la bellesa de les flors, els insectes o un arbre majestuós que ens acull en la seva ombra quant la calor es fa insoportable.
Aquesta meravella que podem percebre amb els nostres sentits em transmet quelcom que va més enllà de les formes.
Llavors me'n adono que allò que veuen els meus ulls només son vestits que cobreixen una vida que viu i evoluciona dins seu. Una vida que em transmet aquesta Pau que tot ho cura.

2 comentaris: