LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

divendres, 22 de març de 2013

Art Fractal i.. Reflexió


                 

Llibertat i Responsabilitat!


Per damunt de tot els éssers humans hauríem de poder ser lliures en la forma de pensar i de viure. Però la llibertat no se'ns pot donar si no sabem que significa la responsabilitat.
La vida és una escola on hi vivim un seguit d'experiències, encara que sovint no hi posem l'atenció que es mereixen. 
L'atenció és summament necessària per poder entendre el mecanisme de la vida  i veure les coses des de la perspectiva correcte. Segurament pensarem que això ja ho fem, però generalment ens involucrem tan personalment amb el que ens passa, que ens és impossible ser objectius.
Vivim tan condicionats per la cultura que hem rebut, per les creences religioses, filosòfiques, polítiques i d'altre mena, per el que ens ofereix una societat de consum, per les modes i els prejudicis, que hem perdut la capacitat de ser nosaltres mateixos.
Hi ha coses que no depèn  únicament de nosaltres que canviïn, però n'hi ha d'altres que si que les podem canviar.
La qüestió és que tots "volem ser lliures" i no ens volem comprometre amb res que condicioni el que nosaltres creiem que és la llibertat, i en comptes de donar la resposta adequada girem l'esquena convençuts que si no tenim obligacions familiars o amb la societat serem més lliures.
Però quant d'aquesta actitud n'hem fet un hàbit  durant anys, la solitud va creixent i sense donar-nos compte, hem aixecat un mur de separació tan gran entre el jo i els altres que ens hem fet presoners de la nostre llibertat mal entesa.
L'aïllament en les relacions humanes i la falta de confiança per compartir idees, il·lusions i fracassos , ens fa evident una falta de responsabilitat. El significat de la paraula "Responsabilitat" és, (donar resposta) a tot el que ens vagi venint a cada instant de la nostre vida. No negar aquesta demanda evolutiva. D'aquí la necessitat d'estar atents i apercebuts.
Podem tenir moltes responsabilitats familiars, laborals i d'altre mena i sentir-nos les persones més lliures del món.
Aquesta actitud ens fa pensar que l'autèntica llibertat consisteix en un estat mental i no en una forma de ser.