LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dissabte, 13 de maig de 2017

Art Fractal i... Poema místic de Tagore !Quant la creació era nova i totes les estrelles brillaven
 amb el seu primer esplendor,
els déus reunien al cel llur assemblea i cantaven:
"Oh, pintura de perfecció! 
Oh, bellesa sense taca!"

Mes un de ells cridà de sobte: 
"Sembla que s'ha trencat la cadena de llum
i ha desaparegut una de les estrelles!"

Les cordes d'or de llurs arpes es trencaren, 
la cançó  es va interrompre 
i tots cridaren amb consternació:
"Sí, aquella estrella perduda era la millor,
era la glòria de tots els cels!"

Des de aquell dia la recerca de l'estrella 
no ha parat,
i des de aleshores els déus es criden l'un a l'altre
que el món ha perdut amb ella
la seva única joia.

Només en el mes pregon silenci de la nit
les estrelles somriuen i es murmuren l'una a l'altre:
!" La recerca és inútil! 
Una perfecció completa no pot existir mai!"

Rabindranath Tagore

(extret del llibre "Gitangali")