LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dimecres, 1 de febrer de 2017

Art Fractal ! i... Cant Espiritual ! de Joan Maragall

                                   
 "Cant Espiritual" 
 (fragment)

Si el món ja es tan formós, Senyor, si es mira 
amb la Pau Vostre a dins de l'ull nostre,
què mes ens pot dar en una altre vida?

Per això estic tan gelós de l'ull i el rostre
i el cos que me'u donat, Senyor, 
i el cor que s'hi mou sempre... i temo tant la mort!

Amb quins altres sentits me'l fareu veure, 
aquest cel blau damunt de les muntanyes
i el mar immens i el sol que per tot brilla?
Deu-me en aquests sentits l'eterna pau
  i no voldré mes cel que aquest cel blau.

                                               Joan Maragall