LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dimecres, 8 de març de 2017

Art Fractal i... "La Homosexualitat" Jordi LlimonaLa Homosexualitat
(breu comentari- fragment)

La homosexualitat por ser congènita, deguda a l'estructura de la naturalesa física d'una persona i concretament pel nombre i la disposició dels gens i del sistema glandular, o pot ser adquirida per xocs efectivo-sexuals o per experiències homosexuals. 
D'aquest segon tipus se'n pot ésser responsable o no; depèn.
Del primer mai no se'n és responsable. El segon tipus pot ésser superat, normalitzat. El primer tipus difícilment es superable.
Aquí vull fixar-me només en l'aspecte moral i social, De vell entubi vull dir que essent un fet, congènit o adquirit però fet, ha de ser tractat amb gran respecte i gran bondat.
Els homosexuals no son homes o dones degradats, sinó simplement diferents. Res més.
Però aquesta diferència no els ha d'angoixar, car no els situa a part de la humanitat, de la mateixa manera que ser baró o ser femella, ser metge o ser minaire, no et margina, o al menys no t'hauria de marginar.
N'hi ha massa quantitat perquè es puguin qualificar de anormals.
I la societat els ha de acceptar i acollir tal com son. I això  per estricte justícia. I cal però, que ells s'atinguin a un comportament correcte envers els altres homes o dones.


Jordi Llimona


Extret del llibre; ( Humans Tanmateix! )