LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dijous, 7 de febrer de 2013

*Mimoses* a la muntanya de Collserola a Barcelona. i... Reflexió !

Ciència i Consciència


Quantes vegades ens haurà arribat a través de qualsevol   mitjà  de comunicació, o haurem llegit alguna notícia referent als avenços científics, i haurem reconegut que la ciència està descobrint allò que la filosofia oculta afirma des de temps immemorials!
Tots cerquem conèixer els nostres orígens i trobar el sentit de la vida. Cadascú ho buscarà per diferents camins i utilitzarà els instruments que estiguin al seu abast, però la motivació serà la mateixa per tot-hom.
La Ciència en els seus darrers descobriments s'està introduint en zones ocultes de l'espai, en una nova dimensió  d'energies invisibles a l'ull humà, però detectades
 pels seus instruments de laboratori.
Ha donat un pas molt important envers una realitat que està més enllà dels sentits físics, i que els conduirà a reconèixer que més enllà del que és tangible, hi ha quelcom intel·ligent i desconegut que és la causa de l'existència.
Aquestes energies estan immerses en els èters de l'espai, compenetren la matèria densa i pel seu mitjà, ens arriben   les energies còsmiques, solars i planetàries que circulen eternamen per l'espai, travessant, transformant i deixant el seu rastre en tot el creat.
El que encara no reconeix la Ciència materialista és la causa de l'existència i el misteri de la Vida.
La Ciència sap que l'home està submergit i és essencialment energia, així com ho està i ho és tot el que existeix en l'univers.
L'Èter és  la causa, el motlle i el receptacle    de tots els elements i de totes las forces de la Naturalesa. És essencialment energia elèctrica que transmet la vida i impulsa l'evolució, al  contribuir a desenvolupar la consciència universal.