LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

diumenge, 18 d’agost de 2013

Flora, Fauna i Paisatge de la Vall de Núria i ... Poema de Tagore !


 nom científic: Sempervivum montanum
família: Crasulàcies
català: Matafoc
castellà: Siempreviva

nom científic: Campanula scheuschzeri
família: Campanulàcies
català: Campanetes
castellà:Campanillas


nom científic: Aconitum napellus
família: Ranunculàcies
català. Tora blava
castellà: Acónito azul
toxicitat: (***)

nom científic: Escutellaria alpina
família:Labiades 
català:Escutella alpina
castellà: Tercianaria alpina

Ermita de Sant Gil 

nom científic: Epilobium angustifolium
família:Onagràcies
català: Epilobi
castellà:Epilobio
nom científic:Cirsium acaulon
família: Compostes
català: Card 
castellà: Cardo  

nom científic: Astrantia major
família:Umbelíferes
 català:Astrantia 
castellà:Astrancia

nom científic: Achillea ptarmica
família: Compostes
català: Botó d'argent
castellà:Hierba estornutatoriaPoema místic


Us he sentit tocar la vostra musica a la sala de dansa de la vida; la vostra rialla m'ha saludat en la sobtada brostada de fulles de la primavera; i mentre jeia damunt dels prats florits, l'herba m'ha portat el vostre murmuri.

Els infants en dut a la meva llar el missatge de la vostre esperança i les dones la musica del vostre amor.

Ara espero a la platja, vora del mar, per sentir-vos en la mort i retrobar novament el refrany de la vida en les cançons d'estels de la nit.

Extret del llibre " Present d'enamorat"  de,                                                                      Rabindranath Tagore