LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dijous, 11 de juliol de 2013

Flora i fauna de les Valls de Núria i Ribes !

nom científic: Pinus mugo
família: Abietàcies
català Pi negre 


nom científic: Thimus serpillum
família: Labiades
català: Timó
castellà: Tomillo de puerto
gallec: Serpilho
euskera: TxerpolNom científic:Ajuga pyramidalis
família:Labiades
català: Bugula
castellà:Búgula
euskera: Kirtagorri


nom científic: Coenonympha corinna
família: Lycaenidae 

  

  nom científic:Mellicta athalia
família: Satyridae


 nom científic: Polyommatus eros (mascle)
família:Licénidas
català. Duquesa
castellà: Niña duquesa


( flor) nom científic: Leucanthemum vulgare
família: Compostes
català: Margarida
castellà: Margarita mayor

( insecte) nom científic: Trichodes apiarius
família:Elstéridosnom científic: Senecio jscobea
família: Compostes
català: Herba de Sant Jaume
castellà: Hierba de Santiago
gallec: Herva-do-Santiagonom científic: Convolvulus arvensis
família: Convolvulàcies
català. Corretjola 
castellà: Correhuela