LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

diumenge, 27 de gener de 2013

Vall de Ribes... i Reflexió !

 (Batet)

L'alta muntanya símbol de la Aspiració humana i espiritual.

Quant veig una muntanya molt alta de forma piramidal amb un únic camí ascendent que la rodeja fins arribar al cim, em fa pensar en el simbolisme que conté quant ho relaciono amb l'afany de superació  humana i espiritual.
La analogia la podem veure en gairebé tot.

Les voltes que donem a la muntanya per ascendir fins el cim podem representar-la  com la Roda de encarnacions humanes.  
La base ampla i extensa és el nivell per on es mou la humanitat comú, donant voltes que duren un llarg període de temps una vida rere l'altre. En aquesta etapa la perspectiva és molt limitada.
A mesura que ascendim en l'espiral ampliem la perspectiva (la consciència), el cercle es va tancant i el recorregut es fa més curt. 
El temps es redueix, s'amplia la visió de l'espai i veiem el panorama amb més extensió i profunditat.
En cada volta de l'espiral  (encarnació) repetim la mateixa visió del paisatge però amb una comprensió superior i més completa del que ens envolta.
El cercle es va tancant a mesura que ens acostem al cim. D'una volta a una altre 
(encarnacions) el temps cada cop és més curt  
Un cop arribem al cim el temps s'atura, desapareixen les distàncies i també l'espai que les separava i la percepció real del camí  durant el llarg recorregut que hem hagut de fer per arribar al cim, és total.
On no hi ha moviment no existeix passat ni futur, el temps deixa d'existir, l'únic que existeix és el present.
Per arribar a viure el present hem d'aprendre a sintetitzar els pensaments, com a conseqüència sintetitzarem  les paraules i simplificarem la nostre vida.
Les encarnacions es succeeixen com un llamp vist des de la perspectiva còsmica, fins que som absorbits per l'estat de consciència on el temps i l'espai en deixat d'existir.