LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

divendres, 11 d’abril de 2014

Art Fractal i... poema místic de Rabindranath Tagore !
Poema místicQuant la creació era nova i totes les estrelles
 brillaven amb el seu primer esplendor, els 
déus reunien al cel llur asamblea i cantaven:
" Oh, pintura de perfecció ! Oh bellesa sense taca !"

Més un d'ells cridà de sobte: " Sembla que s'ha trencat la cadena de llum i que ha desaparegut una de les estrelles !" 

Les cordes d'or de llurs arpes es trencaren, la cançó s'interrompé i tots cridaren amb consternació: " Sí, aquella estrella perduda era la millor, era la glòria de tots els cels!"


Des de aquell dia la recerca no ha parat,

  i des d'aleshores els déus es criden d'un
a l'altre que el món ha perdut amb ella la seva única joia.

Només en el més pregon silenci de la nit les

estrelles somriuen i es murmuren l'una a l'altre: "La recerca és inútil ! una perfecció completa no pot existir mai !"


Rabindrnath Tagore