LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dimarts, 8 d’octubre de 2013

Micología a la Vall de Ribes.i... Pensament !


nom científic: Lactarius deliciosus
família: Russulàcies
català. Rovelló d'obaga o Pinatell
castellà: Níscalonom científic. Amanita muscaria
família: Amanitàcies
català: Reig bort.
 castellà: Agarico pintado
Toxicitat: ***

nom científic:Tricholoma portentosum
família: Tricolomatàcies
català: Fredolic gros ( Llanega del Pirineu)
No és tòxic- però es pot confondre altres bolets molt semblants que ho son.

nom científic: Rusula torulosa
família: Russulàcies
català: Pebrassa vermella  

(dimensions 20 x 25 cm. de diàmetre)
nom científic:Russula delica
família: Russulàcies
català: Pebràs blanc

nom científic:Aleuria aurantia
família: Pirenomatàcies
català: Cassoleta taronja

nom científic: Amanita panterina
família: Amanitàcies
català: Pixacà ( pigat bort)
toxicitat: ***

nom científic: ?
(és possible que sigui un bolet de soca)

nom científic: Coprinus comatus
família: Coprinàcies
català: Bolet de tinta

nom científic:Surillus luteus
famíla: Boletàcies
català: Moixí, Pinatell de calceta

nom científic:  Boletus edulis
família: Boletàcies
català: Cep, Sureny

nom científic: Hypholoma sublateritium
família. Estrofariàcies
català: Bolet de pi rogenc
toxicitat **

nom científic: Trametes hirsuta
família: Poliporàcies
català: Bolet de soca

nom científic: Lycoperdon perlatum
família. Licoperdàcies
català: Pet de llop (esclatabufa)


*
Pensament

El veritable amor es demostra amb les probes i la proba més gran d'amor consisteix en no voler canviar a les persones i permetre'ls ser lliures.