LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dimarts, 17 de maig de 2016

Art Fractal i...Poema místic de Tagore !


Poema místic de Rabindranath Tagore


La primera vegada que vaig travessar el dintell d'aquesta vida no vaig parar-hi esment.

¿Quin fou el poder que em feu sorgir dintre d'aquest gran misteri, com una poncella en la jungla, a la mitja nit?

Quant al matí vaig veure la llum, al moment vaig sentir que no era cap foraster en aquest món, que l'inescrutable sense forma ni nom m'havia pres en els seus braços en la forma de la meva pròpia mare.

Axí també, en la mort, el desconegut em semblarà conegut de sempre. I sé que, perquè estimo aquesta vida, estimaré igualment la mor.


                                 
Extret del llibre ! GITANGALI !