LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dissabte, 11 de juny de 2016

Flora de la Vall de Ribes !

Des de mitjans del 2015  ja  no  hi consta el nom científic, el popular ni la família, tan de la flora com de la fauna degut
 a que la gran majoria, encara que son fotografies diferents, son repetides d'altres anys.