LA JOIA DE VIURE LA NATURA

DES DE QUE VAIG OBRIR EL BLOC L'ANY 2011 FINS EL 2015 HI TROBAREU ESCRITS EL NOM CIENTÍFIC, LA FAMÍLIA I EL NOM POPULAR

dissabte, 11 de juny de 2016

Flora de la Vall de Ribes !

Des de mitjans del 2015  ja  no  hi consta el nom científic, el popular ni la família, tan de la flora com de la fauna degut
 a que la gran majoria, encara que son fotografies diferents, son repetides d'altres anys.