LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dijous, 30 d’agost de 2012

Flora de la Vall de Núria i Ribes de Freser, i... Reflexió !


nom científic. Dianthus toletanus
família: Cariofilàcies
català. Clavellet de pastor
castellà: Clavelina
gallec: Cravelinha
euskera: Cravelinnom científic: Sedum album
família: Crucíferes
català: Matafoc blanc
castellà: Uva de gato
nom científic: Centaurium erythraea
família:Gencianàcies
català: Genciana amargant 
castellà: Amargón
nom científic. Angelica sylvestris
família: Umbelíferes
català: Angèlica silvestre
castellà: Angélica silvestre nom científic: Rhinanthus electrolophus
família:Scrofulariàcies
català: Fonollada


 nom científic: Lonicera pyrenaica
família: Caprifoliàcies
català. Lligabosc del Pirineu
castellà: Madreselva del Pirineonom científic: Escutellaria alpina
família: Lamiàcies
català: Escutel.lària alpina
castellà: Calamento alpino nom científic: Helleborus foetidus
família: Ranunculàcies
català: Marxívol
castellà: Eléboro fétido
gallec: Herba do gando
euskera: Otsababa arra
Toxicitat (***)nom científic: Saxifraga caesia
família: Saxifragàciesnom científic: Tanacetum vulgare
família: Compostes
català: Tanacet 
castellà: TanacetoSintetitzar  

Un símbol sintetitza molta informació ...  
Un símbol simplifica el coneixement ...
Al sintetitzar escurcem el temps,     simplifiquem el vocabulari, i reduïm l'acció al que és més essencial
Una ment que sintetitza produeix poques paraules, d'aquesta manera cada paraula te el seu significat més exacte i el contingut més extens 
Sintetitzar és com tornar a l'espai de on hem sortit al ser creats, on el temps deixa d'existir. 
Bé a ser, com el procés d'expansió  i replegament del propi Univers.
 Ara ens toca replegar-nos!
Una ment ordenada produirà paraules ordenades i em sentit. Cal aprendre a pensar ordenadament i conèixer l'autèntic sentit de cada paraula que diem. Si ho fem així, simplificarem de forma extraordinària la nostre ment, la manera de relacionar-nos i la nostre vida.
Aquest és el requisit necessari per crear formes mentals perfectes  
    Les paraules tenen mol més valor del que ens pensem i cal saber-li trobar.