LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dissabte, 8 d’octubre de 2016

Flora de la Vall de Ribes! i... *Cant espiritual de Joan Maragall *

I quant vingui aquella hora
de temença
en que s'acluquin
aquests ulls humans,
obriu-me'n, Senyor,
uns altres de mes grans
per contemplar
la vostre faç inmensa!

                                                                                     Joan Maragall