LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dijous, 16 de febrer de 2017

Art Fractal ! i... "Cant Espiritual" de Joan Maragall (continuació final)                                            

                                               

Cant Espiritual !

Aquell que en cap moment li digué:"Atura't"
sinó el mateix que li dugué la mort,
jo no entenc, Senyor, jo que voldria aturar tants moments de cada dia
per fels eterns a dintre del meu cor!...

O és que aquesta "fe eterna"  és ja la mort
Mes llavors la vida que sería?
Fora l'ombra només del temps que passa,
la il·lusió del lluny i del a prop
i el compte de lo molt i el poc i el massa,
enganyador, perquè ja tot ho és tot?

Tan se val! Aquest món sia com sia,
tan divers, tan extens, tan temporal,
aquesta terra amb tot el que s'hi cria,
és ma pàtria, Senyor, i no podria ser també una pàtria celestial?

Home soc i es humana ma mesura
per tot quant pugui creure i esperar,
si ma fe i m'esperança aquí s'atura,
me'n fareu una culpa mes enllà?
Mes enllà veig el cel i les estrelles
hi encara allí voldria ser-hi hom
si heu fet les coses als meus ulls tan belles, si heu fet mons ulls i mons sentits per elles
perquè acluca'ls cercant un altre com?

Si per mi com aquest no n'hi haurà cap!
Ja ho sé que hi sou, Senyor, però on sou, qui ho sap?
Tot el que veig de vos sus assembla en mi..
 Deixeu-me creure doncs, que sou aquí,
I quant vingui aquella hora de temença
en que s'acluquin aquests ulls humans,
obriu-me'n Senyor uns altres de mes grans
per contemplar la vostra faç inmensa
Sigue la mort una major naixença!

Joan Maragall