LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dimarts, 4 de juliol de 2017

Art Fractal ! i...Pensament !

Tinc una Flor 

Tinc una flor 
de suau perfum
que n'ha brotat
d'un raig de llum...


David Grinyó i Garriga