LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

diumenge, 8 de setembre de 2013

Flora de la Vall de Ribes i... Reflexió !


 nom científic.  Sedum album
família: Crasulàcies
català: Crespinell blanc
castellà: Crespinillo
gallec. Arroz-dos-telhados
euskera: Telambelarr

nom científic: Sedum  rupestre
famíla: Crasulàcies
català: Sedum rupestre
castellà: Siempreviva

nom científic: Galeopsis tetrahit
família: Labiades 

nom científic: Cotoneaster nebrodensis
família: Sxifragàcies
català: Cotoneastre
castellà: Griñolera
euskera: Kotoneaster
 toxicitat (fruits) ***

nom científic:Calluna vulgaris
família: Ericàcies
català: Bruguerola
castellà: Brezo
gallec: Barba-do-monte
euskera: Iñarr 

nom científic: Arctium tomentosum
família: Compostes
català: Card tomentós
castellà: Lappa tomentosa

Nom científic: Dianthus seguieri
família: Cariofilàcies
català: Clavellet
castellà: Clavel silvestre
 
nom científic: Dianthus superbus
família: Cariofilàcies
català. Clavell  de bosc
castellà: Clavelina
gallec: Cravelinha
euskera: Krabelin 

nom científic: Cirsium vulgare
família: Compostes
català: Card comú
castellà. Cardo  

nom científic: Medicago sativa
família. Papilionàcies
català: Alfals o Userda
castellà. Alfalfa
gallec: Melga
eukera: Parantze -bedarr

nom científic: Lamium maculatum
família: Labiades
català: Lami 
castellà: Lamio maculado

*

 Reflexió

! Cada canvi en les condicions de vida en el pla físic és el resultat d'alguna causa interna!

Tots els canvis importants que es produeixen en la vida de l'ésser humà, son deguts a que quelcom dins de la  consciència ha canviat.
No succeeix res en el pla físic que abans no s'hagi generat en la consciència.
Per això quant observem al món, a nosaltres mateixos o al nostre entorn, ens donarem compte que l'extern que veiem en la superfície només son els efectes d'unes causes internes, generades en les emocions, els pensaments o en quelcom superior i espiritual.