LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dijous, 13 de juliol de 2017

Flora de la Vall de Núria i... Pensament !






                                               

                                               

                                               
                                   
                                             


 No hi ha camí per la Pau, la Pau és el Camí !

                                                                        ( Mahatma Gandhi )